Tư vấn thiết kế
Icon Icon
 

Các công việc của Tư vấn thiết kế theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Chủ đầu tư tại các dự án. Ngoài ra, bằng năng lực và kinh nghiệm của đơn vị, chúng tôi còn mang lại các dịch vụ giá trị gia tăng cho Chủ đầu tư bao gồm:
  • Thiết kế tối ưu cho Dự án bao gồm: Tối ưu về kiến trúc, kết cấu và cơ điện.
  • Thiết kế 3D bằng phần mềm Revit để phục vụ cho kiểm tra tính tương thích giữa các bộ môn và kiểm tính khối lượng.
  • Đảm bảo tính đồng bộ giữa thiết kế-SPEC-giá. 
  • Đảm bảo không phát sinh khối lượng và giá trị phát sinh không quá 10% so với tổng dự toán công trình. Trừ những trường hợp biến động mạnh về giá trên thị trường.  
  • Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế gia công chế tạo cho hệ mặt dựng công trình (façade). Bóc tách, lập danh mục vật tư, lập dự toán chi tiết cho gói thầu mặt dựng công trình. Đảm bảo tính chính xác của dự toán do đã được bóc tách và phân tích vật tư, phụ kiện đầy đủ.  
  • Thiết kế các giải pháp chống thấm cho công trình. Các giải pháp chống thấm cho các công trình ngầm như: tầng hầm của các tòa nhà, metro, hầm thủy điện…

Đối tác

border DT

chó becgie đức